Formularz

Dom / budynek

Proszę wykonać zdjęcia ścian z odległości około 5-10 metrów tak aby zdjęcie obejmowało całą fotografowaną ścianę z marginesem ok 1 metr. Zdjęcia należy wykonać dookoła budynku zachowując kolejność ścian.
Jeżeli nie ma możliwości wykonania zdjęcia całej ściany (np. zbyt miała odległość od budynku obok) proszę wykonać 2 zdjęcia pod kontem z obu narożników.

Parking / ogród

Proszę wykonać zdjęcia wszystkich części parkingu oraz załączyć szkic lun widok w Google z góry z zaznaczonymi elementami , tj. zaparkowane samochodu budynki, drogi, tereny zielone.
Proszę także o zaznaczenie punktów z zasilaniem 230V, w których będzie możliwe włączenie do nich urządzeń .

Auto

Proszę wykonać zdjęcia komory silnika w następujący sposób:
Podnieść maskę pojazdu tam, gdzie znajduje się silnik. Proszę zrobić zdjęcie całej komory silnika z wysokości odpowiadającej 160 cm nad powierzchnią parkingu.
Następnie stanąć przy błotniku prawym (od strony kierowcy) i zrobić zdjęcie przeciwnej strony komory silnika.
Potem stanąć z drugiej strony, czyli przy błotniku od strony pasażera i wykonać tę samą czynność, czyli zrobić zdjęcie przeciwnej strony komory silnika.
Proszę zrobić zdjęcie położenia akumulatora lub tzw. wyjść prądowych w komorze silnika (zwłaszcza plusowej – koloru czerwonego)
W kroku 2 proszę wskazać czy pojazd posiada płytę zabezpieczającą silnik od spodu między silnikiem a chłodnicą (pasem przednim).